Tilskuddsordning mot barnefattigdom

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Barnelek.jpg - Klikk for stort bilde

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom


Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er 8. desember 2017.

 

Hvem kan søke:

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.
 

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

 

Mål, innretning og prioriteringer

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

 

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:

a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Lenke til nettside for tilskuddordningen ligger under. Her finner dere all nødvendig informasjon om ordningen, regelverk, søknadsskjema med mer.

Søknad om tilskudd mot barnefattigdom

 

 

Kontaktperson i Eide kommune:

Ellen Marie Krakeli

Folkehelsekoordinator

Mobil: 97984232

Epost: ellen.marie.krakeli@eide.kommune.no

 

Publisert av Gunn K. M. Skotheim. Sist endret 24.11.2017 14:15
Fant du det du lette etter?