Står du i manntallet?

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Manntallet - ettersyn

Manntallet blir lagt ut til ettersyn hos Servicekontoret snart det lar seg gjøre etter 30. juni 2017, og blir liggende ute til og med valgdagen 11.09.2017.
 

Søknad om oppdatering av manntall

Valgstyret kan etter søknad gjøre oppdateringer av manntallet. Søknad sendes til Valgstyret i Eide kommune,
rådhusvegen 7, 6490 Eide. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.
Grunnlag for oppdateringer: Se valglovens kapittel 2, § 2-1.   

Publisert av Gunn K. M. Skotheim. Sist endret 06.07.2017 14:41
Fant du det du lette etter?