Rehabilitering av Eide sykehjem Furutoppen 2017 - 2018

Som mange har fått med seg, så er vi nå godt i gang med rehabilitering av sykehjemmet.
Planlagt ferdigstillelse august / september 2018.

Furutoppen - rehabilitering.jpg - Klikk for stort bilde

To nye avdelinger etter endt rehabilitering

Etter endt rehabilitering vil Furutoppen bestå av to nye avdelinger:

Ved gamle psykavdeling: 1 korttidsavdeling med 10 plasser

Ved dagens Furutoppen:  1 langtidsavdeling med 14 plasser

I underetasjen skal hovedkjøkkenet renoveres.

Første fase av arbeidet foregår på det som tidligere var Eide psykiatriske senter (ny korttidsavdeling). Arbeidet beregnes ferdigstilt ca 01 01 18.

Før fase to kan starte (rehabilitering av Furutoppen og kjøkkenet i underetasjen), må alle pasientene flyttes ut fra avdelingen. Det blir plass til 10 pasienter ved den nye korttidsavdelingen. Resten av pasientene må overflyttes midlertidig til Slettatunet sykehjem. Det vil bli aktuelt at pasientene i denne overgangsfasen må ligge på dobbeltrom. Personalgruppen ved Furutoppen vil bli delt, slik at en del følger med pasientene til Slettatunet.

Under renovering av hovedkjøkkenet, vil kjøkkenet bli driftet ved kantina ved Slettatunet. En regner med å ha full drift under byggeperioden, både med mat til institusjonene og hjemmeboende.

Nærmere informasjon om hvor den enkelte pasient blir flyttet i byggeperioden, vil bli gitt så snart planlegging av selve flyttingen starter.

Vi ber om forståelse fra dere pårørende og beboere i denne perioden. Vi håper at resultatet til slutt blir til glede for oss alle!

 

 

Målfrid Monge, kommunalsjef

 

Liv K L Naas, Enhetsleder Furutoppen

 

Sonja Langnes, enhetsleder Slettatunet

Ansvarlig Målfrid Monge, kommunalsjef. Sist endret 10.10.2017 11:45
Fant du det du lette etter?