Pressemelding - Innstilling ansettelse av prosjektleder for sammenslåingsprosessen mellom Eide og Fræna

Kommunesammenslåing.EideFrænakommunevåpen.jpg - Klikk for stort bilde

Eide og Fræna kommune har vedtatt å bli en ny kommune fra 1/1-20, vedtak av 16/6-16. I den forbindelse er det opprettet en Fellesnemnd, et interimkommunestyre for den nye kommunen. Fellesnemnda har fått delegert myndighet til å ansette ny prosjektleder for sammenslåingsprosessen. 17/1-17 ble det vedtak i Fellesnemnda om å velge Headvisor som rekrutteringsbyrå. Fellesnemnda vedtok å opprette et ansettelsesutvalg som har fått mandat til å igangsette prosess for rekruttering av prosjektleder. Ansettelsesutvalget som ble valgt består av arbeidsutvalget (ordførere og varaordførere i Eide og Fræna) og 2 tillitsvalgte (en fra hver kommune). Headvisor har, i tråd med inngått samarbeidsavtale, hatt en rådgivende rolle overfor ansettelsesutvalget og levert tjenester i ulike fasene i prosessen i henhold til avtale.

Mandatet har vært å ansette prosjektleder i en tidsbegrenset periode frem til 1/1-20. De vurderinger som er gjort av kandidatene har tatt utgangspunkt i utarbeidet kravprofil for prosjektlederstillingen og hvem som best vil kunne lede arbeidet med å skape en ny kommune.

Stillingen som prosjektleder er ikke knyttet opp mot rådmannstillingen i den nye kommunen.

Innstilingen fra et enstemmig ansettelsesutvalg:

Etter en totalvurdering opp mot de krav som stilles til prosjektleder, vurderes Anne Thorsrud å være den best kvalifiserte kandidaten for stillingen som prosjektleder.

Anne Thorsrud, 51 år bosatt i Molde. Utdannet jurist og økonomiutdannet, med arbeidspraksis hovedsakelig fra kommunal virksomhet.

Saken skal opp i Fellesnemnda for endelig avgjørelse den 18.04.17.

 

Tove Henøen                                                                Egil Strand

Ordfører i Fræna                                                          Ordfører i Eide

 

 

 

Publisert av Gunn K. M. Skotheim. Sist endret 10.04.2017 15:20
Fant du det du lette etter?