NAV Fræna-Eide - informasjon om åpningstid

For å kunne yte bedre service har NAV Fræna-Eide besluttet at alle drop-inn henvendelser fra innbyggerne i begge kommunene til oss skal skje til vårt kontor i Elnesvågen fra 3. juli 2017.


Vi har åpent i Elnesvågen for drop-inn mandag, onsdag og fredag fra kl. 10:00 til 12:00.

Vi utvider med dette muligheten for å avtale møter og samtaler med oss både i Elnesvågen og Eide, og utover åpningstidene for drop-inn.

Dette gjør vi for å bedre servicen til brukerne våre - for å ha mer tid til dem som trenger oss mest. Kvaliteten på møtene øker når både veilederen og bruker får forberedt seg. NAV skal også særlig prioritere unge arbeidssøkere. For at vi skal lykkes bedre med denne satsingen må vi frigjøre ressurser og tid. 

En av NAV sine viktigste oppgaver er å få folk i arbeid. For å lykkes med dette kreves et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere og andre samarbeidsparter. Redusert åpningstid for drop-inn vil frigjøre dyrebar tid på kontoret vårt, slik at vi kan ha bedre og godt planlagte møter med de som trenger det mest og styrke vårt samarbeid med arbeidsgivere og andre samarbeidsparter.

Denne endringen betyr ikke at vi hverken skal avvise eller stenge folk ute. De som kommer skal selvsagt hjelpes videre. Enten ved å henvises til eller veiledes på nav.no, bistås til en planlagt og godt forberedt samtale med veileder, eller til kontaktsenteret.

 

Publisert av Gunn K. M. Skotheim. Sist endret 27.06.2017 08:32
Fant du det du lette etter?