Møtepapir kommunestyret 11.05.2017

Møtepapir


Her finner du møtepapir til kommunestyremøte for torsdag 11. mai 2017

Møteinnkalling

Protokoll

 

 

Møteagenda:


Del I          Spørrehalvtimen

Del II         Temadel: 

                1. Orientering om medarbeiderundersøkelsen ved kommunalsjef Sverre Hovland.
                2. Orientering om brukerundersøkelsen ved fagsjef Henny Marit Turøy.
                3. Kommunereform ved prosjektleder Anne Thorsrud - status og veien videre.

Del III        Vedtaksdel:
                  Referatsaker
                  Politiske saker:

1. Medarbeider- og brukerundersøkelser 2016.

2. Etiske retningslinjer for Eide kommune.

3. Tilsettingssaker - saksgang og beslutningsmyndighet.

4. Valg av politiske medlemmer til administrasjons-utvalget.

5. Revidering av kommunens energi og klimaplan.

6. Kommunedelplan for idrett fysisk aktivitet og friluftsliv 2018 - 2020.

7. Rehabilitering/brannsikring av Eide sykehjem
- prosjektfremdrift.

8. Ny samarbeidsavtale mellom Fræna og Eide
kommuner for en felles tjeneste for flyktninger.

9. Deltakelse i spredningsprosjektet Velferdsteknologi Romsdal.

10. Skolemuseum i Eide

11. Komite for prosjektering av utbygging/nybygg Eide kulturskole/Eide barneskole.

12. Romsdal regionråd - uttale til strategiforslag 2017 - 2020.

 

 

 

 

 

 

Publisert av Gunn K. M. Skotheim. Sist endret 12.05.2017 14:40
Fant du det du lette etter?