Møteinnkalling kommunestyret 31.08.2017

Møteinnkaling

Her finner du møteinnkalling til kommunestyremøte for torsdag 31. august 2017

Møteinnkalling 
 

 

 

Møteagenda:


Del I          Spørrehalvtimen

Del II         Temadel: 

1.  Orientering om status aktiv forvaltning i Eide
      kommune ved Finn Erik Bjerke, Pareto Forvaltning.
2.  Informasjon om status - kommunereform.

Del III        Vedtaksdel:
                  Referatsaker
                  Politiske saker:

1. Framtidig IKT-tilknytning for Eide kommune.

2. Salg av Møllerup - eiendom 164/728
- Avklaring om riving av bestående bolighus.

3. Driftsrapport Eide kommune - 1. tertial - Forslag på tiltak.

4. Boligsosial handlingsplan 2017 - 2020.

5. Angvik prosjektering A/S - reguleringsendring/reguleringsplan - detaljplan for Storvassvågen Godalen - Egengodkjenning

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert av Gunn K. M. Skotheim. Sist endret 24.08.2017 11:30
Fant du det du lette etter?