Elektronisk søknad om bålbrenning - Sankthansbål

Bålbrenning ved Bjørndalsvatnet. - Klikk for stort bilde


Søknad om tillatelse til bålbrenning

Gjennom søknad til brann- og redningstjenesten kan de, etter vurdering av hvert enkelt tilfelle, gi tillatelse til bålbrenning eller bålarrangement. Brannsjefen skal godkjenne alle bålplasser for Sankthansbål. 
 

Søknadsskjema for brenning av bål - klikk her.


 

Informasjon fra Molde Brann- og redningstjeneste

Sankthansaften nærmer seg og man kan se sankthansbålene vokse frem i distriktet vårt. Molde brann- og redningstjeneste minner om at alle sankthansbål er søknadspliktige og at bålbrenningen må utføres på en sikker måte.

På et Sankthansbål er det kun lov å brenne rent trevirke. Det er ikke lov å brenne avfall eller behandlet trevirke. Alle som planlegger sankthansbål må søke brannvesenet om godkjenning. Årsaken er at brannvesenet må ha oversikt over hvor det brennes bål og for å sikre at bålbrenningen utføres på en sikker måte. Vi ønsker at alle skal ha en trygg og fin feiring av sankthansaften, sier befalsvakt Frode Drågen Myhre i Molde brann- og redningstjeneste.


Huskeliste for sankthansbål:

  • Godkjent søknad fra brannvesenet.
  • Det må være god avstand fra bålet til vegetasjon og bygninger.
  • Ha vann eller andre slukkemidler i nærheten.
  • Ikke tenn bålet dersom det er mye vind eller hvis vindretningen er slik at røyk vil påføre nærliggende bebyggelse ulemper.
  • Det må være en ansvarshavende som har ansvaret for bålet.
  • HUSK å slokke bålet skikkelig før det forlates.
  • Avfallsbrenning er ikke tillatt. Det er kun rent trevirke (ikke impregnert) som kan benyttes.
Publisert av Gunn K. M. Skotheim. Sist endret 23.06.2017 13:15
Fant du det du lette etter?