Næring


Næringsfond


Eide Kommune har et mangfoldig næringsliv. Kommunen er utenfor regionen mest kjent for steinindustrien som bygd på kalksteinforekomstene vokste fram og skapte mange bearbeidingsbedrifter i det forrige århundret. Steinindustrien er fortsatt den viktigste industrien i kommunen, men også annen industri- og servicebedrifter finner vi mange av. Jordbruket med mange store og moderne driftsenheter er en meget viktig næring i kommunen.

Eide kommune har ikke ansatt næringskonsulent, og funksjonen som kommunens næringsansvarlig er ordføreren.

Kommunen har to fond som næringslivet kan søke støtte fra.


Kommunalt næringsfond.

Søknader administreres av rådmann og bevilges av formannskapet. Midlene skal nyttes til bedriftsretta tiltak for å styrke nyetableringer, innovasjon og næringsutvikling i Eide kommune. Kommunalt næringsfond tildeles etter regelverk som finnes her: Lenke til regelverk.

RDA-fondet.

Søknader administreres av rådmann og behandles av RDA-styret som består av 4 politisk valgte medlemmer og 3 medlemmer valgt av Eide Næringsforum. RDA-fondet tildeles etter samme kriterier som Næringsfondet, men kan i tillegg benyttes til infrastrukturtiltak i kommunen.

Søknader om støtte fra fonda skal sendes elektronisk til: www.regionalforvaltning.no

Eide Næringsforum har ansvar for HoppID-midlene som kan tildeles ved nyetableringer.

Ordfører har tett kontakt med leder i Eide Næringsforum, og begge vil kunne bistå i spørsmål som gjelder søknad om støtte fra fonda, eller andre avklaringer i forhold til kommunen.

Retningslinjer for næringsretta midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Vedtatt av Regional- og næringsutvalget 02.02.2016. (PDF, 459 kB)


 

Kontaktperson Eide Næringsforum:                         Kontaktperson Eide kommune:

Ove Silseth  (daglig leder)                                      Egil Strand  (Ordfører)

tlf.  909 60 006                                                     tlf. 712 99 112 / 976 88 022

 

Eide næringsforum

Hoppid.no på Eide

Informasjon om landbrukskontoret i Eide

Eide Ettersøksring

Arbeid og næringsliv i Eide

Publisert av Astrid Vassgård Eikrem. Sist endret 27.06.2017 21:18
Fant du det du lette etter?