Barnehager

Barn baker

Barnehagene i Eide kommune har felles opptak av barn.
Frist for hovedopptak er 01.03.hvert år.
Hovedopptak av barnehageplasser blir hvert år kunngjort i lokalavisene. For Barnehageopptak 2015 - 2016, se informasjon her. Opptaksperioden gjelder fra aktuelt barnehageår, august og fram til utgangen av det barnehageåret barnet fyller 6 år. Oppsigelsestida er 1 mnd. Se vedtektene under link i høyremenyen.

Vi tilbyr individuelle tilrettelagte opplegg også for barn under 3 år ved alle barnehagene våre. Foresatte kan legge inn søknad om plass når som helst, men utenom hovedopptak blir barnet satt på venteliste hvis det ikke er ledige plasser. Barnehagene har felles hovedopptak og felles ventelister. Vedtak for tildeling og avslag kan påklages skriftlig til formannskapet.

Søknad om barnehageplass/endring av barnehageplass gjøres elektronisk.Foreldrebetalingen i barnehagene i Eide kommune er kr. 2480,- per måned for heltidsplass (fra 01.01.2015), og kr 2580 fra 01.05.2015.
Deltidsplass reduseres forholdsvis etter samme ordning som nå. Enkeltdager kan kjøpes for de som har deltidsplass for kr. 190,- pr dag fra 1.1.2015 og kr. 200,- pr dag fra 1.5.2015. Kostpenger kommer i tillegg.
Søskenmoderasjonen er fastsatt i forskrift til 30% for barn nr. 2 og 50% for nr. 3 og flere.
Ved behandling av søknader om redusering eller fritak av foreldrebetaling, legges kommunens kriterier for beregning av sosialstønad til grunn for vurderingen.


Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Kontaktinformasjon barnehager
Kontaktinformasjon barnehager
 Adresse:Telefon:Ant. avdelinger:
Fagsjef oppvekst Henny Marit TurøyRådhuset, 6490 EideTlf. 71 29 91 30
Svanviken barnehage6490 EideTlf. 71 29 64 344 avdelinger
Eide barnehage6490 EideTlf. 71 29 68 065 avdelinger
Lyngstad og Vevang barnehagerAvd. Lyngstad, 6493 LyngstadTlf: 71 29 63 032 avdelinger
Lyngstad og Vevang barnehagerAvd. Vevang, 6494 Vevang Tlf. 958 43 0002 avdelinger
padlock