Barnehager

Barn baker

Barnehagene i Eide kommune har felles opptak av barn.
Frist for hovedopptak er 01.03.hvert år.
Hovedopptak av barnehageplasser blir hvert år kunngjort i lokalavisene. For Barnehageopptak 2015 - 2016, se informasjon her. (PDF, 98 kB) Opptaksperioden gjelder fra aktuelt barnehageår, august og fram til utgangen av det barnehageåret barnet fyller 6 år. Oppsigelsestida er 1 mnd. Se vedtektene under link i høyremenyen.

Vi tilbyr individuelle tilrettelagte opplegg også for barn under 3 år ved alle barnehagene våre. Foresatte kan legge inn søknad om plass når som helst, men utenom hovedopptak blir barnet satt på venteliste hvis det ikke er ledige plasser. Barnehagene har felles hovedopptak og felles ventelister. Vedtak for tildeling og avslag kan påklages skriftlig til formannskapet.

Søknad om barnehageplass/endring av barnehageplass gjøres elektronisk.Foreldrebetalingen i barnehagene i Eide kommune er kr. 2480,- per måned for heltidsplass (fra 01.01.2015), og kr 2580 fra 01.05.2015.
Deltidsplass reduseres forholdsvis etter samme ordning som nå. Enkeltdager kan kjøpes for de som har deltidsplass for kr. 190,- pr dag fra 1.1.2015 og kr. 200,- pr dag fra 1.5.2015. Kostpenger kommer i tillegg.
Søskenmoderasjonen er fastsatt i forskrift til 30% for barn nr. 2 og 50% for nr. 3 og flere.
Ved behandling av søknader om redusering eller fritak av foreldrebetaling, legges kommunens kriterier for beregning av sosialstønad til grunn for vurderingen.


Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Kontaktinformasjon til barnehagene i Eide kommune
Kontaktinformasjon til barnehagene i Eide kommune
 AdresseTelefon
Fagsjef oppvekst: Henny Marit TurøyRådhuset, 6490 Eide71 29 91 30/480 89 891
Eide barnehage6490 Eide71 29 68 06
Lyngstad barnehage6493 Lyngstad71 29 63 03
Svanviken barnehage6490 Eide71 29 94 34
Vevang barnehage6494 Vevang958 43 000
Publisert av Astrid Vassgård Eikrem. Sist endret 11.02.2015
padlock