Barnehager & barnehageplass

 


 

Hvem kan få tilbudet? 

Alle med barn i alderen 0-6 år kan søke om barnehageplass. Alle som har søkt innen fristen har rett på plass, men barnet må være fylt ett år i løpet av august samme år det søkes. Retten til barnehageplass gjelder for de som er bosatt i Eide kommune. 
 

Hvordan få tilbudet?

Søknad på barnehageplass skjer ved innlevering av elektronisk søknadsskjema. Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars hvert år med oppstart fra august måned.

Søknader som kommer inn etter fristen, vil bli behandlet fortløpende. I tillegg gjennomføres fortløpende inntak gjennom hele året ved ledige barnehageplasser. Barnehagene har felles hovedopptak og felles ventelister. Plasstildeling skjer i den barnehagen det søkes primæropptak i, og i den utstrekning det er ledige plasser. Dersom den er full, tilbys det plass i alternativ barnehage. Ønsker du overføring til annen barnehage skjer det som hovedregel i forbindelse med hovedopptak og gjelder fra påfølgende barnehageår.
 

Barnehager i Eide kommune

Eide kommune har fire kommunale barnehager.
Klikk på lenkene under for å lese mer om de forskjellige: antall avdelinger, årsruter, kontaktinformasjon med mer.

Felles åpningstid for alle barnehagene:
Hverdager klokken: 07.00 - 16.30 

Svanviken barnehage

Eide barnehage

Lyngstad barnehage

Vevang barnehage

 

Opptakskriterier

Kriteriene vektes i denne rekkefølge:

 1. Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.
 2. Barn med nedsatt funksjonsevne.
 3. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.
 4. 5-åringer (siste år før skolestart) uten ordinær barnehageplass.
 5. Barnas behov, helsemessige eller sosiale vansker.
 6. Søsken tildeles plass i samme barnehage i den grad det er kapasitet
   


Slik søker du

Send inn søknaden via elektronisk søknadsskjema. Link til disse finner du øverst på siden.
Ta kontakt med barnehagen eller servicekontoret dersom du trenger hjelp til dette.

 

Pris

Betalingssatser for barnehagene i Eide kommune fra 01.01.2017

 
Type plass Oppholdsbetaling Kostpenger Totalt
Hel plass 2730 280 3010
4,5 dag 2547 252 2799
4 dager 2264 224 2488
3,5 dager 1981 196 2177
3 dager 1698 168 1866
Halv plass 1415 140 1555
2 dager 1132 112 1244
1 dag 566 56 622

 

 • Enkeltdager kan kjøpes for de som har deltidsplass for 210 kr per dag fra 01.01.2017. Kostpenger kommer i tillegg.
 • Søskenmoderasjonen er fastsatt i forskrift til 30 % for barn nr. 2 og 50 % for nr. 3 og flere.
 • Rimeligere barnehage for de som tjener minst. For familier med lav inntekt er det mulig å søke om redusert eller fritak av foreldrebetaling.
  For å lese mer om rimeligere barnehage og søknad - klikk her
   

Klage

Vedtak om tildeling og avslag kan påklages skriftlig til formannskapet. Klagen sendes til kommunen.
 

Oppsigelsestid

Oppsigelsestida er 1 mnd. Oppsigelsen skjer skriftlig til barnehagen, og gjelder fra den
1. i hver måned. Siste frist for oppsigelse i et barnehageår er 1. april.


Kontakt oss

Er det noe du fortsatt lurer på så ta kontakt med fagsjef Henny Marit Turøy, barnehagen eller servicekontoret.

 

Nyttig informasjonBobler er morsomt.jpg - Klikk for stort bilde
 

  

Publisert av Gunn K. M. Skotheim. Sist endret 11.08.2017 11:03
Fant du det du lette etter?