Barne- og ungdomsskoler

DansDans Eide kommune har tre barneskoler og en ungdomskole. Barneskolene er plassert på Vevang, Lyngstad og Eide. Ungdomskolen er plassert på Eide.
Eide kommune har en kulturskole og voksenopplæring.


 

Publisert av Astrid Vassgård Eikrem. Sist endret 23.10.2014
padlock