Kriseinformasjon

Dersom det skjer en omfattende krise, katastrofe eller ulykke, og de ordinære innsatsorganene sine ressurser ikke strekker til, kan kommunen bli engasjert i rednings- og opprydningsaksjoner. Eide kommune har beredskapsplaner som sikrer at at kommuen handler raskt, effektivt og samordnet i slike situasjoner.


Kriseledelsen

Kommuneledelsen har ansvaret for at det blir gjort beredskapsforberedelser innen de ulike kommunale aktivitetsområdene, og i tillegg et generelt ansvar for innbyggerne sitt ve og vel i en krisesituasjon.
Den overordnede beredskapsplanen for Eide kommune, er en samordnet plan for ledelsen, og vil være et nødvendig hjelpemiddel for at kommunen skal kunne reagere raskt og effektivt i kritiske situasjoner.
 Kriseteam for omsorgsberedskap

Kommunene er pålagt å ha psykososiale støttetjenester i beredskap når det skjer ulykker, katastrofer eller krig.


Hvem håndterer presse og media i krisesituasjoner?

Det er kriseledelsen som håndterer presse og media i krisesituasjoner ved informasjonslederen, som i Eide kommune er ordføreren.

Ordfører, Egil Strand
Telefon: 976 88 022
Send epost

 

firefighters-696167_960_720.jpg - Klikk for stort bilde

Publisert av Gunn K. M. Skotheim. Sist endret 04.01.2017 15:21
Fant du det du lette etter?