Høringer og planer

Reguleringsendring Storvasshågen hyttefelt i Gådalen - Offentlig ettersyn:

Plan-og utviklungsstyret har vedtatt å legge forslag til reguleringsendring for Storvasshågern hyttefelt ut på offentlig ettersyn. Frist for å komme med merknader er satt til 7. august 2017. Evt. merknader sendes Eide kommune, Rådhusvegen 7, 6490 Eide innen 7. august.

 

Høring:

Boligsosial handlingsplan 2017 - 2020
 

Mer informasjon og hvordan sende inn merknad

 

Frist for å sende inn merknad til høring: 19. juli.

_________________________________________________

 

 

Høring:

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2020


Mer informasjon og hvordan sende inn merknad


Frist for å sende inn merknad til høring: 31. mai 2017.

 

_________________________________________________


Høring angående revidering av SFO-vedtekter 

Utvalg for oppvekst og kultur i Eide kommune har vedtatt den 02.03.2017 i sak17/05 å sende høringsdokumentet «Revidering av vedtekter for SFO i Eide kommune» ut på høring til aktuelle instanser.

Frist for å komme med merknader settes til 1. mai 2017.

Evt. merknader sendes til Eide kommune, Rådhusvegen 7, 6490 Eide eller e-post: postmottak@eide.kommune.no

_________________________________________________

 

 

 

_________________________________________________


 

Oppstart av planarbeid områdeplan Nås-Branseter

Eide kommune har vedtatt å starte opp arbeid med en områdeplan Nås-Brandseter. Området skal benyttes til datalagring. Planen berører eiendommene 156/1, 2 og 157/29.

Eventuelle merknader sendes Eide kommune, Rådhusvegen 7, 6490 Eide innen 31.03.2017 eller de kan sendes på e-post postmottak@eide.kommune.no

 

_________________________________________________
 

Kulturminneplan for Eide

Utvalg for oppvekst og kultur i Eide kommune har vedtatt den 30.11.2016 å legge Kulturminneplan for Eide ut på offentlig ettersyn.
 

Kulturminneplan for Eide 2017 - 2021 (PDF, 5 MB)

 

Frist for å komme med merknader er 10. mars 2017.

Eventuelle merknader sendes til Eide kommune, Rådhusvegen 7, 6490 Eide.
Eller de kan sendes på epost: postmottak@eide.kommune.no

 

 

_________________________________________________


Sjøområdeplan for Nordmøre

Forslag til en felles sjøområdeplan for Nordmøre legges ut til offentlig ettersyn med frist til 31. januar 2017 for å komme med merknader- se annonsetekst

Her finner du alle høringsdokumentene for alle kommunene - høringsdokument

 

Under er et utsnitt for Eide kommune


 

_________________________________________________

Rullering av kommuneplan 2014-2027

Eide kommune har vedtatt å starte opp arbeid med å rullere kommuneplanen for perioden 2014-2027.

 

_________________________________________________


Planer som er vedtatt i Eide kommunestyre

Fisking ved Atlanterhavsveien - Foto: Eivind Vestnes - Klikk for stort bilde

Publisert av G. K. M. Skotheim. Sist endret 26.06.2017 11:12
Fant du det du lette etter?